Holistische coaching

Als holistisch coach begeleid ik mensen die aanlopen tegen zingevingsvragen in hun leven. Maar ook diegenen die willen creëren en manifesteren vanuit hun eigen energieke kracht. 

Holistisch coach

Holistische coaching

Als holistisch coach begeleid ik mensen die aanlopen tegen zingevingsvragen in hun leven. Maar ook diegenen die willen creëren en manifesteren vanuit hun eigen energieke kracht. 

Bestemming en het grotere geheel

Holistische coaching is zinvol als het gaat om werk gerelateerde keuzes. Maar vooral ook bij algemene persoonlijke vraagstukken zoals omgaan met hooggevoeligheid, met een burn-out en bij zingevingsvragen. Om je weer bewust te worden van wie je werkelijk bent en jouw mogelijkheden om je leven vorm te geven overeenkomstig je diepste verlangen en bestemming. 

  • Je wilt meer zicht op je levensbestemming
  • Je wilt rust in je hoofd en in je hart
  • Je wilt anders omgaan met je hooggevoeligheid
  • Je wilt anders omgaan met angst of andere emoties
  • Je wilt je relaties veranderen of verdiepen
  • Je wilt je leven anders vormgeven
Holistische Coaching

Bij holistische coaching wordt de relatie gelegd tussen tussen lichaam, persoonlijkheid, ziel en geest. 

De innerlijke reis

Als holistisch coach begeleid ik mensen die aanlopen tegen zingevingsvragen in hun leven. Maar ook diegenen die willen creëren en manifesteren vanuit hun eigen energieke kracht. Holistische coaching gaat verder dan reguliere coaching en gaat uit van de eenheid van lichaam, geest en ziel. Als we ons bewust worden van belemmerende patronen kunnen we de oorzaken daarvan opsporen. Vervolgens kunnen we dan andere keuzes maken. Verwonder je over het inzicht en de kracht, die in jezelf aanwezig blijken te zijn.

Van buiten…

De ‘westerse’ manier van in het leven staan, is voor het grootste deel gebaseerd op verstand, ratio en denken. Daar is niets mis mee. Maar wel is daardoor een deel van ons mens-zijn naar de achtergrond verdwenen. Al denkend en redenerend proberen we problemen op te lossen. En meestal lukt dit niet omdat we in cirkels gaan denken. En die cirkels draaien rond de oplossing, die we vaak buiten onszelf zoeken.

… Naar binnen

De oplossing voor onze problemen is vaak binnen in ons te vinden. In het ongrijpbare deel. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. Door ook aandacht te besteden aan het ongrijpbare deel, komen zaken uit je onbewuste naar boven. Er ontstaat inzicht. En op basis van dit inzicht, kun je bewust besluiten om actie te ondernemen.