Systemisch werk

Te veel gevoel voor verantwoordelijkheid? Te emotioneel of gestrest? Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief: je systeem van herkomst.

Systemisch werk

Systemisch werk

Te veel gevoel voor verantwoordelijkheid? Te emotioneel of gestrest? Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief: je systeem van herkomst.

Inzicht in jouw plek

Vaak hebben mensen van alles geprobeerd, maar niets lijkt echt te helpen. Systemisch werk is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei.

Familieopstellingen

Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Een ander perspectief

Te veel gevoel voor verantwoordelijkheid? Te emotioneel of gestrest? Vermijdingsgedrag? Succes of geluk niet kunnen nemen? Altijd maar zorgen en geven? Onnodige conflicten? Somber? Vaak hebben mensen van alles geprobeerd, maar niets lijkt echt te helpen. Met de systemische manier van kijken benader je de situatie vanuit een ander perspectief: je systeem van herkomst.

De invloed op jouw functioneren

Hedendaagse knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in bewust en onbewust overgenomen gewoontes, ideeën en overtuigingen. De systemische benadering kan je helpen meer in je kracht komen en meer greep op je leven te krijgen.

Familie geweten

Het menselijk geweten wordt bewust en onbewust beïnvloed door de geschreven en ongeschreven familieregels, de cultuur en eventueel geloofsovertuiging. Dit kan voor dilemma’s zorgen.

Persoonlijk geweten

Er zijn legio voorbeelden op te noemen waarbij het persoonlijk geweten in strijd is met het geweten van de familie. De systemische benadering helpt je de verbanden bloot te leggen die aan de problematiek ten grondslag liggen om vervolgens je eigen stappen te maken.